REGULAMENT DATABASE

Prezentul Regulament se aplica pentru evenimentele database, organizate de SC BLISS ACT SRL intitulaț în continuare Organizator. Prezentul regulament defineşte regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte. Prezentul Regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în relaţia dintre Organizator şi Participant.

I. ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI

SC BLISS ACT SRL

CUI:  44276874

J35/1962/14.05.2921

EVENIMENTE DATABASE

19.06.2021 DE LA ORA 14:00 LA ORA 23:59

03.07.2021 DE LA ORA 14:00 LA ORA 23:59

17.07.2021 DE LA ORA 14:00 LA ORA 23:59

31.07.2021 DE LA ORA 14:00 LA ORA 23:59

LOC DE DESFASURARE: DATABASE OUTDOOR, Strada Polona, Nr.29, Timisoara

II. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

1  Prezentul regulament este o înţelegere între organizator şi participant.

2  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata pe paginile de social media ale evenimentului sau pe site-ul de e-tiketing.

3  Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obliga să respecte acest Regulament.

4  Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de a participa la Eveniment, in conditiile de la punctual III.1, de mai jos.

5  Evenimentul este un eveniment privat si se adreseaza doar participantilor, accesul public fiind strict interzis.

III. BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR

  1. BILETE ŞI TIPURI DE BILETE

1.1. Biletele pot fi cumparate online de pe www.livetickets.ro  De asemenea,  biletele pot fi cumparate la intrare, incepand cu data de 04.06.2021, pentru fiecare eveniment in parte.

1.2 Participarea la Eveniment se face utilizand unul din urmatoarele tipuri de bilete:

> Bilete regular – garanteaza participantului accesul in cadrul evenimentului in ziua respectiva, de la ora 14:00 pana la ora 23:00, ora dupa care inceteaza valabilitatea biletului  si participantul nu mai are acces in cadrul zonei de eveniment.

> Bilete VIP – garanteaza participantului accesul in cadrul evenimentului in ziua respectiva, in zona VIP, de la ora 14:00 pana la ora 23:00, ora dupa care inceteaza valabilitatea biletului si participantul nu mai are acces in cadrul zonei de eveniment.

> Bilete BACKSTAGE – garanteaza participantului accesul in cadrul evenimentului in ziua respectiva, in zona BACKSTAGE, de la ora 14:00 pana la ora 23:00, ora dupa care inceteaza valabilitatea biletului si participantul nu mai are acces in cadrul zonei de eveniment.

1.3 Participarea la Eveniment se face utilizand  si unul dintre urmatoarele tipuri de invitatii, invitatii care vor fi asimilate biletelor:

> Invitatii Eveniment Pass – garanteaza participantului accesul in cadrul evenimentului pe toata durata desfasurarii acestuia, incepand cu  ora 14:00 si pana la sfarsitul evenimentului.

1.4. Accesul persoanelor care detin un bilet valid este de +18 ani.

IMPORTANT!

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona evenimentului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora.

Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook).

Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau site-uri de orice tip.

1.9. Bilete şi brăţări: Accesul la eveniment se face doar pe baza unei brățări. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul evenimentului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la intrarea în incinta evenimentului cât şi pe tot perimetrul evenimentului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului.

În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul evenimentului. Brăţările rupte, descusute sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de organizatori.

2. CUMPĂRAREA BILETELOR

Cumpărarea online a biletelor se poate face doar de pe www.livetickets.ro, folosind sistemul de plăţi online mobilpay. Plata se face doar prin card. Partipantii vor intra in posesia batarii de acces la scanarea biletului sau in cazul cumpararii de bilete la intrare, la cumpararea acestuia.

3. RETURNAREA BILETELOR

Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

4. SCHIMBAREA PREŢURILOR

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. INTRAREA

1.1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletelor cumparate online sau de la intrare. Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

1.2. Avand in vedere Masurile de prevenire a raspandirii COVID -19, Organizatorul nu va permite accesul in cadrul Evenimentului decat in urma prezentarii, dupa caz a unuia dintre cele trei documente:

– certificat de vaccinare antiCovid valid, cu efectuarea a celei de a doua doze  cu cel putin 10 zile inainte de eveniment,

–  Test PCR Negativ, facut cu cel putin 48 de ore inainte de eveniment;

–  Test Antigen Rapid efectuat la intrarea in cadrul Evenimentului de catre fima specializata si acreditata in acest sens.

Pentru acesta din  urma organizatorul va pune la dispozitie in imediata proximitate, o zona special amenajata unde se vor putea efectua  aceste teste, contra cost, in vederea asigurarii sigurantei sanitare.

1.3. Din momentul achizitionarii biletului pentru orice zi a evenimentului, participantul ia la cunoştiinţă acest regulament.

Este interzis accesul cu următoarele: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi.

 În concordonaţă cu legile în vigoare participanţii nu pot introduce în cadrul evenimentului următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public.

Participanţii nu pot introduce droguri în perimetrul evenimentului, fie in vederea consumului propriu sau a traficului.

Participantii nu pot intra in perimetrul evenimentului cu rucsace sau genti de mari dimensiuni, acestia pot avea asupra lor genti de mici dimensiuni.

Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul evenimentului (exceptie facand insulina sau alt medicament pentru care se va prezenta o prescriptie medicala)

1.4. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele:

– persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna persoanelor epileptice.

1.5. Este interzisă intrarea cu maşina în zona evenimentului, exceptand parcarea din imediata apropriere.

1.6. Accesul persoanelor sub vârsta de 18 ani în incinta evenimentului ESTE INTERZIS.

1.7. Accesul cu animale este permisa doar in locuri special amenajate.

1.8. Accesul in cadrul evenimentului se va face astfel:

– in data de 19.06.2021 – incepand cu ora 14:00

2. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA EVEIMENTULUI

2.1 Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ce ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Toti participantii sunt obligati sa respecte normele legale in vigoare cu privire la Masurile de prevenire a raspandirii COVID 19, in acest sens vor respecta regulile de distantare fizica, se va face dezinfectarea mainilor ori de cate ori este nevoie, se vor respecta regulile privind screeningul temperaturii , precum si purtarea de masca daca acest lucru se va impune.

ESTE STRICT INTERZIS

–  Consumul de droguri sau alte substante pentru care nu se detine o prescriptie medicala;

Traficul sau comercializarea de droguri sau substante psihotrope din categoria medicamentelor, indiferent de provenienta. Consumul si  traficul de droguri de risc si mare risc, reprezinta infractiuni si sunt incriminate de legislatia romana prin art.2 si art. 4 din Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani sau de la 3luni la 2 ani, in functie de infractiune.

  • Introducerea de obiecte care pot fi considerate arme si pot aduce prejudicii integritatii fizice ( cutite, bricege, obiecte din sticla,lanturi,  arme de foc, explozibil, artificii , spray paralizant, enumerarea nu este limitative orice obiect gasit si considerat a fi din aceasta categorie va atrage parasirea ariei evenimentului a posesorului)

–   Agresiunile de orice natura asupra celorlati participati la eveniment;

  • Introducerea de orice lichid sau mancare in cadrul evenimentului

Oranizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta evenimentului, să respecte şi să nu distrugă materialele si construcţiile de orice fel din zona de eveniment.

2.2. Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuita sau oneroasa a materialelor filmate este interzisa.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul.

2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta evenimentului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

2.4. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

5. SECURITATE

Pe teritoriul evenimentului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.

6. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul evenimentului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie.

7. SERVICII ŞI PRODUSE

7.1. În timpul evenimentului, produsele si serviciile sunt disponibile in locuri special amenajate (baruri, food court). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achizitionarea acestora doar metodele si instrumentele de plata acceptate de organizatori şi partenerii acestora. Ca regula generala, plata produselor comercializate la barurile din in incinta evenimentului se va face cu numerar sau card care constituie modalitate de plata a bautuirlor cumparate în interiorul Locului Evenimentului.

V. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul evenimentului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale evenimentului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele evenimentului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

3. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical al evenimentului.

4. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul evenimentului care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.

5. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

6. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei de desfasurare a evenimentului.

7. In cazul in care evenimentul nu va mai avea loc din cauza modificarilor conditiilor de relaxare  propuse, si daca conditiile epidemiologice nu vor mai permite desfasurarea acestora, biletele vor ramane valabile pentru urmatoarele editii.

VI. SANCŢIUNI

1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta evenimentului total sau parţial, sau de a invita participantul să parasească incinta evenimentului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

VII. SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR

1. Organizatorul are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate in corespondenta, e-mail, carti de vizita si alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor in legatura cu evenimentelor DATABASE. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial fără acordul scris al Organizatorului.

2. Logo-urile, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea intelectuală a Organizatorului şi sunt protejate de legile europene în vigoare.

VIII. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.